In English
 
Hjem | Referanser | Om oss | Kontakt oss  
 

Skip
Offshore
Mobile rigger
Kai & havn
Rørledninger
Lagringstanker
Sjøkabel & kraftverk
Fundamenter & betong

Offeranoder
Påtrykt strøm
Antigroe
Datastyring

Design & Engineering
Inspeksjon & Service
Installasjon
Dykkertjenester

Send oss e-post

 
Installasjon av påtrykt strømanleggInstallasjon for Lofotkraft
Hvor lange kabler beskyttes?
Ved kabellengder under 2500 m er det vanligvis tilstrekkelig å montere påtrykt strømanlegg kun ved ett av landtakene.

For lengre kabler vil det ofte være nødvendig med anlegg ved begge landtakene for å oppnå fullgod beskyttelse langs hele sjøkabelen.
 
Hva inngår i et katodisk beskyttelsesanlegg?
Kontrollenhet for styring av beskyttelsesstrøm. Kontrollenheten monteres utendørs eller innendørs.

Anodeslede består av anoder montert i en rammeanordning. Anodesleden forenkler installasjon og gir mekanisk beskyttelse av anodene i sjøen.

Referanseelektrode er nødvendig for å kunne avlese og styre beskyttelsen fra kontrollenheten. Referanseelektroden monteres enten direkte til sjøkablen eller til et medfølgende fundament.

Kabelforbindelser i trippelisolert, stålarmert utførelse.
 
Installasjon av anodesledeInstallasjon
Anodesledens spesielle utforming gjør at installasjon av katodisk beskyttelsesanlegg fra ACP ofte kan gjøres uten bruk av dykkere.

I værutsatte områder anbefales likevel dykkere for å sikre forleggingen av anleggdelene.
 
  

Active Cathodic Protection AS, PO Boks 68,.3993 Langesund, Norway,.. Tlf: (+47) 35 96 78 50,.. Faks: (+47) 35 96 78 60