In English
 
Hjem | Referanser | Om oss | Kontakt oss  
 

Skip
Offshore
Mobile rigger
Kai & havn
Rørledninger
Lagringstanker
Sjøkabel & kraftverk
Fundamenter & betong

Offeranoder
Påtrykt strøm
Antigroe
Datastyring

Design & Engineering
Inspeksjon & Service
Installasjon
Dykkertjenester

Send oss e-post

 
Beskyttelse med påtrykt strøm

Nedgravde ståltanker beskyttes ved at det installeres en kabellignende anode rundt hele tanken. Anoden avgir strøm til tankoverflaten slik at korrosjon hindres.

Et påtrykt strømanlegg for nedgravde tanker består av:
  • Kontrollenhet som regulerer og overvåker beskyttelsesnivået.
  • Anodekabel som installeres rundt tanken.
  • Referanseelektroder som gir signaler om beskyttelsesnivå til kontrollenheten.
  • Monitoreringskupong som simulerer malingsskade på tankoverflaten.
  • Kabelforbindelser.

Les også om hvordan du kan beskytte tanken mot korrosjon innvendig.

Polymer anode installationInstallasjon av anodekabel

Har du spørsmål eller ønsker å vurdere katodiske beskyttelse av tanker, kan du kontakte oss pr. e-post eller ved følgende adresse:

Active Cathodic Protection AS
Postboks 68
3993 Langesund 

Active Cathodic Protection AS, PO Boks 68,.3993 Langesund, Norway,.. Tlf: (+47) 35 96 78 50,.. Faks: (+47) 35 96 78 60