In English
 
Hjem | Referanser | Om oss | Kontakt oss  
 

Skip
Offshore
Mobile rigger
Kai & havn
Rørledninger
Lagringstanker
Sjøkabel & kraftverk
Fundamenter & betong

Offeranoder
Påtrykt strøm
Antigroe
Datastyring

Design & Engineering
Inspeksjon & Service
Installasjon
Dykkertjenester

Send oss e-post

 
Beskyttelse med fjernanoder

Katodisk beskyttelse med fjernanoder

Et beskyttelsesanlegg består av en gruppe anoder (anodegrav) som styres av en kontrollenhet.

Anodene graves ned et stykke til siden for rørledningen (vanligvis 20-100 m).

Dersom forholdene ligger til rette for det, kan én enkel anodegrav beskytte mer enn 10 km rørledning.

 

Bildet viser rørledning og anodegrav før nedgraving

Fjernanoder benyttes for rørledninger som ligger i områder uten særlig bebyggelse. For rørledninger med nærliggende bebyggelse benyttes vanligvis kontinuerlig anode. 

Active Cathodic Protection AS, PO Boks 68,.3993 Langesund, Norway,.. Tlf: (+47) 35 96 78 50,.. Faks: (+47) 35 96 78 60