In English
 
Hjem | Referanser | Om oss | Kontakt oss  
 

Skip
Offshore
Mobile rigger
Kai & havn
Rørledninger
Lagringstanker
Sjøkabel & kraftverk
Fundamenter & betong

Offeranoder
Påtrykt strøm
Antigroe
Datastyring

Design & Engineering
Inspeksjon & Service
Installasjon
Dykkertjenester

Send oss e-post

 
Beskyttelse med påtrykt strøm

Concrete pilesKatodisk beskyttelse med påtrykt strøm hindrer effektivt korrosjon på stålfundamenter og armeringsjern i betong. Et påtrykt strømsanlegg består av:
  • Kontrollenhet som regulerer og overvåker beskyttelsesnivået.
  • Permanentanoder som avgir og fordeler beskyttelsesstrøm. Anodene støpes inn i betongen eller legges i bakken/sjøen til siden for strukturen som skal beskyttes.
  • Referanseelektroder måler effekten av korrosjonsbeskyttelsen.
  • Kabelforbindelser.
Katodisk beskyttelse med påtrykt strøm gir mulighet for manuell eller automatisk regulering av beskyttelsen. Fjernstyring og overvåking kan gjøres fra PC.

Har du spørsmål om katodiske beskyttelse av betongkonstruksjoner eller fundamenter, kan du kontakte
oss pr. e-post eller ved følgende adresse:

Active Cathodic Protection AS
Postboks 68
3993 Langesund 

Active Cathodic Protection AS, PO Boks 68,.3993 Langesund, Norway,.. Tlf: (+47) 35 96 78 50,.. Faks: (+47) 35 96 78 60