In English
 
Hjem | Referanser | Om oss | Kontakt oss  
 

Skip
Offshore
Mobile rigger
Kai & havn
Rørledninger
Lagringstanker
Sjøkabel & kraftverk
Fundamenter & betong

Offeranoder
Påtrykt strøm
Antigroe
Datastyring

Design & Engineering
Inspeksjon & Service
Installasjon
Dykkertjenester

Send oss e-post

 
En god investering

I Norge og Vest-Europa for øvrig antas det at korrosjon koster samfunnet ca. 4 % av årlig brutto nasjonalprodukt.

Det betyr at korrosjon i Norge tilsvarer i størrelsesorden 60 milliarder kroner pr. år. 15  % av dette, ca. 9 milliarder kroner, kan spares ved å utnytte tilgjengelige kunnskaper og ved bruk av eksisterende teknologi.

Kostnadene for katodisk beskyttelse av en konstruksjon i sjøvann utgjør som regel i størrelsesorden 0,5 - 2 % av kostnadene for konstruksjonen. Dette er en liten investering sett i forhold til de kostnader korrosjon kan føre til.
 
Les mer om alternative metoder for å hindre korrosjon
Serious Corrosion

Vannledning utsatt for korrosjon
  

Active Cathodic Protection AS, PO Boks 68,.3993 Langesund, Norway,.. Tlf: (+47) 35 96 78 50,.. Faks: (+47) 35 96 78 60